dissabte, 5 de novembre de 2011

bossa

[bósa] subst. f. Escrot; cavitat o estructura anatòmica que té forma de sac.
ex: Passa tot el dia sense fer res, tocant-se la bossa.
ETIM.: del lllatí bŭrsa, i aquest del grec býrsa (βúρσα) 'pell, cuir'.