diumenge, 22 de maig de 2011

*porro

[póro] subst, m. Conjunt dels grans o fruits del raïm, fruita del cep o de la parra.
Ex: Mira, quin porro de raïm més gran!
cast. racimo
ETIM: incerta. potser que per analogia, de derivat, del llatí pŏrrum‘all porro’, per la semblança de forma d'aquesta hortalissa amb la del porro.
JC
porro de raïm