divendres, 27 de maig de 2011

*sarvatxo

[saɾváʧo] subs. m. Fardatxo; reptil sauri de l'espècie Lacerta ocellata. Els que hi ha a Oliva són laceta lepida.
Ex: Els *savatxos em fan *fredat perquè es planten i mosseguen.
cat. or. llangardaix.
cast. lagarto
ETIM. probablement d'un encreuament de l'àr. ḥardûn, íd., i el preislàmic sarvatxo, mot també dels parlars meridionals, del gr. bizanti saurákion (σαuρáκιον), dimin. de saûros (σαûρος), saúra (σαúρα) 'llangardaix', amb tractament mossàrab del sufix.
JC
sarvatxo lacerta lepida