divendres, 27 de maig de 2011

albarzer

[alβaɾzéɾ] subst. m. esbarzer Planta rosàcia espinosa, Rubus fruticosus. El que hi ha a Oliva és el Rubus ulmifolius.
Ex: Es va enganxar en un *albarzer i va vindre fet un sant Llàtzer.
cast. zarzamora.
ETIM.: de barzer, precedit de l'article aràbic al-; potser d'un preromà hispanopirinenc, segurament no indoeuropeu, probablement emparentat amb l'oc. barta 'bardissa' i el cat. i cast. barda 'cleda'. (GDLC)
JC
albarzer Rubus ulmifolius