dissabte, 28 de maig de 2011

brega

[bɾéɣa] subst. f. baralla Discòrdia manifestada violentament.
Ex: No es parlen des de que varen tindre una brega al carrer Major.
cast. pelea, brega, combate.
ETIM.: del germ. brekan ‘rompre’.