diumenge, 15 de maig de 2011

Què tindran que vore…?

Què tindran *que vore els collons *en córrer? fraseologia Expressa disconformitat pel que fa a la relació entre dos aspectes de la realitat.
ex: Tu em parles del negoci i jo, de ta mare! Què tindran *que vore els collons *en córrer?
Estructura interrogativa retòrica.
RMS