diumenge, 1 de maig de 2011

Ser un galipau

Ser una persona llesta. Es diu sobretot als xiquets.
Ex: Estàs fet un galipau. Com ho has fet?
galipau és la forma dialectal de gripau (que ha desaparegut a Oliva, substituïda per *sapo. galipau també és el malnom dels habitants de Forna.
Locució adjectiva
Definició provisional