dissabte, 3 de setembre de 2011

*pètol

[pέtol] o [pétol] vulgarisme subst. m. peto Taca gran i aparent a la roba, sobretot quan és a l'altura del pit. 
ex: Mal pètol portes en la camisola. 
ETIM.: de l'it. petto‘pit’, d'on ve també el cast. peto 'Tros de tela que cobreix de cintura en amunt fins al pit'.
XL