divendres, 7 d’octubre de 2011

En acabant

[en akaβánt], [aŋkaβánt], en acabar loc. adv. de temps: després.
ex: T'ho donaré en acabant.
Expressa un temps futur pròxim i sense contextualitzar. De fet moltes vegades s'empra de mode tan lexicalitzat que de fet no hi ha cap acció que calga 'acabar'.
AL