diumenge, 4 de març de 2012

gamell

[gaméʎ] camell subst. m. Quadrúpede remugant de l'ordre dels tilòpodes de la família dels camèlids, de cap menut, coll i cames molt llargues i esquena amb una o dues gepes.
cast. camello
ETIM.: del llatí vg. camellus, var. del clàssic camēlus i aquest del gr. κάμηλος (kámēlos), presa segurament de l'hebreu גמל o de l'àrab جَمَل (gamal). En el nostre cas amb [g-] reintroduïda segurament per contacte amb parlants d'eixes lllengües.
gamell comú (camelus dromedarius)