dilluns, 21 de maig de 2012

lliura

[ʎíwɾa] subst f. Unitat de pes que generalment es considera dividida en dotze unces i equival aproximadament a 400 grams. 1 lliura = 453,59237 grams.
cast. libra
ETIM: del llatí lībra, ‘pes de dotze onces’, ‘balança’.
vegeu onça