dimecres, 6 de juny de 2012

Vore fins a l'entrevill

loc. verbal Veure allò que és amagat a dins del cos (se sol dir quan algú badalla obrint la boca exageradament).
ex: Xica, quins badalls! T'he vist *hasta l'entrevill!
vegeu entrevill
ER