dissabte, 12 de gener de 2013

Fer la caradeta

[féɾ la kaɾaéta] loc. verbal Durant la collita, completar un cabàs o un caixó amb taronges amb bona presència.
diàleg de l'informant: 
Encara que les que queden baix han estat mal recoltes (sense peçó, per exemple). 
JM