dimarts, 3 de maig de 2011

Estar apegat amb saliva dejuna

Estar enganxat de forma poc segura.
Ex: No toques la fusta, que està enganxada amb saliva dejuna.
saliva dejuna, saliva que no té consistència perquè no se n’ha segregat prou per no haver menjat encara.
Locució adverbial