dimecres, 1 de juny de 2011

cadell

[kaðéʎ] subst. m. Insecte ortòpter de la família dels gríl·lids: Gryllotalpa vulgaris. Gryllotalpa gryllotalpa.
cast. alacrán cebollero
ETIM.: del llatí catĕllu, 'gos jove'
«Alacrà ceber o d'aigua. Insecto abundante en sitios húmedos y que nada en el agua; no tiene cola ni aguijón y pica con una tenacilla venenosa que tiene en la boca; cast. alacrán cebollero» (Martí Gadea. Dicc.). Aquesta explicació d'En Martí Gadea és inexacta, car l'insecte que en cast. s'anomena alacrán cebollero no neda, sinó que és animal terrestre, que forada la terra i destrueix les arrels de les plantes; és el Gryllotalpa vulgaris Latr., conegut també en cast. amb els noms per grillo-topo, grillo cebollero i cortón, i en cat. anomenat cadell.(DCVB)
Si heu anat alguna vegada al camp *en una *aixà, segur que aquest animalet vos sona. Es diu *cadell i és molt bo per a pescar.
JC
cadell Gryllotalpa gryllotalpa