dimecres, 1 de juny de 2011

catxap

[kaʧáp] subst. m. Conill jove, que encara és menut.
Ex: Mira, quins catxapets més *bonicos!
cat. or. llorigó
cast. gazapo
ETIM.: d'origen incert, amb sufix d'origen preromà i amb radical potser també.
RM