dimarts, 7 de juny de 2011

endenyar (1)

[andeɲáɾ] v. tr. i pronIrritar, molestar
ex. M'endenye només de sentir-lo. No puc *en ell!
cast. indignar, molestar.
ETIM.: del llatí indĭgnare, mat. sign. 
vegeu endenyar (2)
XL, RM