dimarts, 7 de juny de 2011

moix

[móʃ] subst. i adj, moixa (f.) 1. Abatut, capficat; que té o mostra tristor.
Ex: El veig moixet, Estarà malalt?
cast. cabizbajo, alicaído.
2. Mancat de vivacitat, aturat per a l'acció.
Ex: Què moixa, filla! Mou-te una miqueta més!
cast. zonzo.
3. Suau en aparença; que fingeix mansuetud o innocència.
Ex: Ell moixet, moixet, però te la farà quant no t'ho esperes.
cast. zorro.
4. Fluix, sense tensió.
Ex: Posa la mà moixa.
cast. mustio
ETIM.: probablement del llatí mŭstĕu, ‘mústec’.
Per connotació: en balear, gat és moix.
RMS, RM, FPI