divendres, 15 de juliol de 2011

bestreta

[bestréta] subst. f. Acte de bestraure o aportar capital per endavant.
cast. anticipo
De bestreta o a la bestreta: per endavant.
ETIM.: format pel part. passat de bestraure; del llat. vulg. *tracĕre, des del llatí trahĕre, ‘arrossegar’, ‘estirar’ amb el prefix bes- (del llat. bĭs, ‘dues vegades’).
diàleg dels informants:
–L'expressió "a la bestreta" la feia servir ma mare en el mateix sentit que té actualment i que sembla un cultisme d'importació.
–"Patir de bestreta", abans de que et vinga el mal anar penedint-te.
JNG, MCGM