dissabte, 16 de juliol de 2011

covatella

[kovatéa] substfdim. Cova menuda.
topònim: Les Covatelles
ETIM.: del llatí cŏva, var. de cava, ‘buida’ més el sufix -ella (del llat.- ticula 'menuda').