dissabte, 16 de juliol de 2011

Qui és?


–Qui és?
–El pare Sant Francesc.
–Què vol?
–Què porta?
–Entrar, que plou.
–Diners.
–Salut i diners.
–Porta diners?
–Doncs ací no hi ha res!

–No.
–Sí.


–*Pués cap al carrer.
–*Pués cap a dins.MCGM, SA, PSM