dijous, 14 de juliol de 2011

*gavinet

[gavinét] * vulgarisme subst. m.. ganivet Instrument que consisteix en una fulla llarga, generalment d'acer, amb una vora afilada, proveït d'un mànec i que serveix per a tallar.
ETIM.: der. d'un probable ant. canif o ganif, del frànc. knif, mat. sign.
DG, XL