dimecres, 21 de setembre de 2011

enfit

[aɱfít] subst. m. Indigestió; empatx produït per excés de menjar o per aliments mal digerits.
cast. empacho. 
ETIM.: del llatí infīctu, ‘aficat, farcit’.