dimecres, 12 d’octubre de 2011

cuquello

[kukéʎo] cucut subst. m. Olivera i oliva del cuquello: oliva negra molt menuda, redona, amb una mica de punta a l'extrem i bona per a adobar i sense quasi gens d'amargor, de manera que es pot menjar directament de l'arbre sense adobar.
ETIM.: encara que sembla un castellanisme, de cuclillo, modificat canviant el sufix en -ello; també pot ser una forma mossaràbica com Campello, tomello, llomello, etc. 
Com eufemisme: les defecacions negres i redones de les cabres.
MCGM
olives del cuquello