dimarts, 18 d’octubre de 2011

Me n'entre a un hort…

Me n'entre a un hort, 
a genollons, 
a collir codonys. 
Codonys collits 
amb la punta dels dits.
Travallengua tradicional d'Oliva.
MASF