dimecres, 15 de febrer de 2012

ferrament

[feramént] eina, ferramenta 1. substmInstrument de treball, sobretot el que és de ferro o conté ferro.
ex: Au, arreplega els ferraments, que hui ja hem treballat prou!
cast. herramienta
2. vulgarisme Òrgans genitals masculins. 
ex: Allí estava ell *en tot el ferrament a l'aire.
ETIM.: del llatí ferramĕntum, mat. sign.