divendres, 8 de juny de 2012

ajocar-se

[aʤokáɾse] v. 1. pron Posar-se les gallines o ocells en el lloc on han de dormir.
ex: Les gallines s'ajoquen encara *en el sol fora..
cast. recogerse.
2. pron per ext. Retirar-se a dormir (un animal qualsevol o una persona).
ex: Sempre s'ajoca en acabant de sopar.
cast. acostarse.
3. Agotzonar-se, ajupir-se, posar-se amb els genolls doblegats i amb les anques reposant damunt els talons.
ex: Ajoca't que *el voran!
cast. ponerse en cuclillas
nota: La 3a pers. del sing. i del plur. del Pres. Ind. així com l'Imp. solen alterar la pronunciació de [-ó-] a [-ɔ́-]  [saʤóka] / [sɔ́ka] i [saʤóken] / [sɔ́ken].
vegeu jóc
diàleg de l'informant:
Estar ajocat: quan algú està febrós i amb poca gana de rebombori.
NMT