divendres, 8 de juny de 2012

Estar *enuelat

[estáɾ anwelát] loc. verbal Estar envellit (físicament i/o psíquicament).
ex: L'he vist pel carrer i està molt *enuelat!
vegeu *uelo