dissabte, 30 d’abril de 2011

Ser un flac endurit

Es diu d’algú amb una constitució extremadament prima i que sembla que no s'haja de fer mai gros.
Ex: Quin flac endurit. Per molt que menge sempre clareja.
L’enduriment sembla també lligat a la silueta ossosa.
Locució adjectiva