dissabte, 30 d’abril de 2011

Ser un gònguil

Persona molt alta i prima, de cames llargues. A sovint se li atribuïx el tret despectiu de ser desmanotat.
Ex: Mira quin gònguil. No cap per la porta.
La forma normativa és gànguil:
Es diu també d'un gos llebrer i anàlegs.
No classificat encara