dilluns, 16 de maig de 2011

boriol

[boɾiɔ́l]  subs. m. Qualsevol cosa menuda que pesa tant poc que el vent la pot portar: la llavor d'algunes plantes, com ara el que anomenem *uelet de la cama-roja. També pot se un insecte xicotet, negret, que vola i busca la flor dels ceps, blat, faves, etc. (documentat a Ador pel DCVB) o volvim de cendra que vola amb l'impuls del vent (Alcoi, DCVB).
ETIM. del llatí vulgar *voleolu, petit volador.
vegeu No pesar ni un boriol