dilluns, 16 de maig de 2011

Ser una bona garronera

loc. verbal Anar de qualsevol manera, ser desastrada i arreu.
MCGM