divendres, 6 de maig de 2011

esgolar

Deixar anar rossegant per un sòl llis.
Ex: Va esgolar i es va trencar el ballador de l'anca.
esgolar-se: refl. deixar-se anar lliscant.
Ex: Mira la xiqueta: s'esgola del carret!
cat. oriental: llenegar; cast. deslizarse.
ETIM. Segurament (amb sonorització de –c– en –g–), per especialització, del verb escolar -escolar-se: eixir-se’n un líquid d'un recipient, d'un lloc, passant per un forat, un conducte…
Record de l'autor: A la muntanya de Santa Anneta hi ha unes quantes roques allisades per generacions d'infants que reben el nom d'esgoladora.