dimecres, 4 de maig de 2011

tànec

subs. m. Colp fort.
Ex: Li vaig pegar un tànec de braç i va caure de tos.
Tros gran d'alguna peça d'aliment.
Ex: S'ha menjat un bon tànec de pa amb sardines.
tànec no es troba a cap diccionari ni a cap document escrit que hàgem pogut compulsar. No obstant això és un paraula viva en el llenguatge vulgar.
La primera accepció la trobem a Pego, on té este sentit. 
Pel que fa a la segona accepció sembla que hi haja una alternança entre tànec i tango. tallar un tànec/tango de carn.
No en podem determinar per ara l'etimologia com que no siga de tango, verb llatí que significa 'tocar'. De fet si que hem sentit dir Li vaig pegar un toc, que també es diu en castellà (toque) com sinònim de colp.
especulacions