divendres, 17 de juny de 2011

Més que massa

loc. adv. superlativa per indicar una gran quantitat.
MCGM