divendres, 17 de juny de 2011

Ser un monyicot

Ser un adult que té comportament immadur.
vegeu monyicot
MCGM