diumenge, 10 de juliol de 2011

catxo

[káʧo] catxa (f.) [káʧaadj. Ajupit, inclinat cap a terra, abaixat de la part superior, esclafat.
Ex.: Des de que ha mort la dona, sempre el veus *en el cap catxo.
cast. bajo, gacho.
ETIM:.: pres de l'aragonès cacho, cast. gacho, mat. sign.