dimecres, 13 de juliol de 2011

portella

[poɾtéʎa] subst. f. 1. Porta menuda dins d'una altra més gran.
cast. postigo.
2. Porta falsa o de corral.
Ex.: Quan isques, tanca bé la portella, que no s'escapen las gallines.
cast. puerta falsa.
3. Porta posterior o de servici.
Ex.: Entràvem el carro per la portella.
ETIM.: del llatí pŏrta més el sufix -icula 'menuda' que passà al llat. vulg. *pŏrtĕlla, mat. sign.
Era per on entrava l'haca, la mula mecànica, els cabassos, la llenya... (cas de que [les cases] tingueren 2 portes).
MCGM, NLL