dissabte, 17 de setembre de 2011

…El tio Saorí!

Expressió per tal de respondre a una pregunta òbvia sobre la presència d'algú en algun lloc determinat. Manifesta enuig o ironia. Forma part del joc de resposta ràpida anomenat *dotorada.
ex:
Qui està ací?
El tio Saorí!
vegeu *saorí