dissabte, 17 de setembre de 2011

*saorí

[sawɾí] o [saoɾí] saorina (f.) [saoɾína] saurí subst. Persona que amb una vareta en la mà o amb altres mitjans, com ara d'un pèndol, endevina o pretén endevinar l'existència d'aigües subterrànies o d'altres coses ocultes sota terra.
ex: Diuen que els *saorins troben de tot.
cast. zahorí
ETIM.: de l'àrab zuharí, mat. sign., der. de zúhara 'planeta Venus', de zahar 'brillar', per semblança de procediments entre astròlegs i saurins.