dimecres, 21 de desembre de 2011

Bona nit, cresol…

Bona nit, cresol,
que la llum s'apaga.
Dita tradicional  s'emprava quan es perdia o desapareixia una cosa quan menys era d'esperar.  
Actualment se sol dir com expressió per tal d'acomiadar-se i donar la bona nit en contexts de familiaritat.
cast: Apaga y vámonos.
vegeu cresol
LLN, VCP, MCGM, BS, VV, JB, ACS, JC, MLC, CMN