dijous, 26 de maig de 2011

A tiri *bandiri

loc. adv. Fer una acció o una cosa arreu, de mala manera, sense planificar, sense posar l'atenció, el trellat, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament.
Ex: Hala! A tiri *bandiri! I penses que fent-ho d'eixa forma trauràs trellat?
L'origen de l'expressió és incert. Sembla ser una expressió en català oriental, imperativa: Tiri (tire vosté), Baldiri (nom d'home documentat al DCVB). Segurament per algú (Baldiri) que quan tirava –en un joc segurament–, ho feia sense parar atenció. No coneixem les circumstàncies del fet. És una expressió lexicalitzada , emprada sense saber-ne el sentit estricte. És pròpia d'Oliva.
Sinònims: a burro barra, a la babalà.
MCGM