dijous, 13 d’octubre de 2011

Fer de dissabte

loc. verbal Netejar de tota la casa 
Abans estava prou generalitzat el repartiment de les faenes domèstiques cada dia de la setmana: dilluns, bugada; dimarts, planxa... 
MCGM