dilluns, 9 de maig de 2011

*enxisar

[aɲʧizáɾ] encisar v. trans. Captivar per un atractiu poderós (de bellesa, amor, gràcia).
Ex: Eixa bateta nova? *M'enxisa! Què no me la compraré?
ETIM. del cast. hechizar, der. de hechizo 'fetilleria', de l'adj. hechizo 'artificiós', der. de echo 'fet'.