dilluns, 9 de maig de 2011

Fer la guitza

Fer la guitza a algú: contrariar-lo, produir-li molèstia, causar-li una contrarietat.
Ex: Jo no li he fet res i ell no para de fer-me la guitza.
cast. fastidiar, chasquear, hacer la puñeta.
vegeu guitza.