dilluns, 9 de maig de 2011

Garbellar aigua

Expressió per determinar que no hi ha solució a alguna cosa o que no es pot aconseguir.
Ex: Deixa-ho. Açò és com garbellar aigua.
Aportat per PCV