dijous, 9 de juny de 2011

bajoca

[baʤɔ́ka] subst f. bajoqueta El fruit de la planta Phaseolus vulgaris. N'hi ha d'ampla i d'estreta. Oriünda d'Amèrica. També s'utilitza el terme bajoca com a insult.
Ex.: Què bones són les bajoques amb pernil.
cast. judía.
cat, or. mongeta
ETIM.: probablement d'un llat. vg. td. *bajoccus, -a, variant morfològica de bajanus, -ana. (GDLC)
probablement derivat de Bajae, nom d'una ciutat d'Itàlia; però no es veu clar l'origen de la terminació -oca. (DCVB)
No cal dir que s'utilitza moltíssim per a preparar els nostres menjars més típics (paella, pebreres farcides...).
JC
bajoca phaseolus vulgaris