dijous, 9 de juny de 2011

càrritx

[káriʧ] o [karíʧ] subst. m. Planta de la família de les arundinàcies: Ampelodesmos tenax, Ampelodesma mauritanica.
Ex: L'home fa cordes de càrritx.
cast. carrizo.
ETIM.: del llatí carĭce, mat. sign.
càrritx