dijous, 9 de juny de 2011

carritxar

[kariʧár] subst. m. Lloc on hi ha molt de càrritx.
Ex.: El dissabte anirem al Carritxar.
cast. carrizal.
topònims d'Oliva: Barranc del Carritxar, camí del Carritxar, carrer del barrnac del carritxar, campament municipal del Carritxar.
ETIM.: construït sobre càrritx