dimarts, 21 de juny de 2011

refillol

[refiʎɔ́ɫ] subst. m. 1. Brot.
cast. renuevo, vástago.
2. Floc de cabells que penja sobre el front; mata de cabell que no es pot incorporar al sentit del pentinat.
cast. rizo, remolino.
ETIM.: del llatí fīliŏlu, ‘fillet’ amb el prefix re- que expressa reiteració.
vegeu *revetxí.
RMS